Source code for vmware.vapi.lib.fingerprint

"""
Fingerprint related functions
"""

__author__ = 'VMware, Inc.'
__copyright__ = 'Copyright (c) 2015 VMware, Inc.  All rights reserved.'

import hashlib
import six


[docs]def generate_fingerprint(data): """ Generate fingerprint for the given data :rtype: :class:`str` :return: fingerprint of the given data """ if six.PY3: if isinstance(data, six.string_types): data = data.encode('utf-8') return hashlib.md5(data).hexdigest()